News and events

News & events

In media

  • September 2022 Radio Pooki (in Finnish): Kiertokaari kehittää tuhkan hyötykäyttöä kansainvälisessä hankkeessa  [link]
  • September 2022 MunOulu (in Finnish): Tuhka halutaan hyötykäyttöön - Kiertokaari mukana kansainvälisessä hankkeessa [link]
  • June 2022: DTU Sustain (in English): Researchers study new ways to utilize valuable resources in waste incineration ashes [link]
  • June 2022 Radio Pooki (in Finnish): Oulun yliopistossa kehitetään kotimaista kiertotaloutta ja materiaalien talteenottoa - mm. jätteen poltosta syntyville tuhkille etsitään uusiokäyttöä [link]
  • June 2022 STT (press release in Finnish): Jätteiden arvomateriaalit uusiokäyttöön teollisuudessa, rakentamisessa, pelloilla ja vedenpuhdistuksessa [link]

Events